Vertrouwenspersoon

 • Voor welke zaken kan ik contact opnemen met de vertrouwenspersoon?

  Je kunt bij een vertrouwenspersoon terecht als je bijvoorbeeld problemen hebt rondom ongewenst gedrag of de integriteit van een collega. Andere kwesties waarvoor je eventueel bij een vertrouwenspersoon terecht kan, is als een collega vaak spullen van de zaak meeneemt, pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of integriteit, een collega informatie lekt of bij omkoping van een collega. Als je niet zeker bent of het een probleem is voor de vertrouwenspersoon, dan kan je het de vertrouwenspersoon natuurlijk ook vragen.

 • Wat zal de vertrouwenspersoon niet voor je kunnen doen?

  De vertrouwenspersoon helpt en ondersteunt je als je te maken hebt met bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of integriteit. De vertrouwenspersoon zal niet (vervolg)onderzoek doen naar hoe een bepaald soort ongewenst gedrag onderdeel is geworden van de werkcultuur. Dat wordt dan door een andere partij ondernomen. De vertrouwenspersoon blijft gericht op een probleem rondom een bepaald persoon of bepaalde groep. Ook is de vertrouwenspersoon niet betrokken bij eventuele sancties die worden opgelegd. Zowel het onderzoek als de sancties behoren tot de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Uiteraard kan je alle vragen die je hebt wél in vertrouwelijkheid stellen aan de vertrouwenspersoon, ook al behoren die misschien niet direct tot de verantwoordelijkheid van de vertrouwenspersoon.

 • Hoe gaat het in zijn werk als ik contact opneem met de vertrouwenspersoon?

  Mocht je contact willen hebben met een vertrouwenspersoon van SSFH over een bepaalde kwestie, dan kan je de vertrouwenspersoon gewoon mailen of bellen (06-10168141). De eerste persoon die je spreekt is Gerard Eliëns. Hierna wordt een afspraak ingepland waar je de kwestie kan bespreken met de vertrouwenspersoon. Ook zal je alle mogelijkheid krijgen om vragen te stellen over de volgende stappen. De afspraak kan online zijn (via videobellen) of op locatie van een van de kantoren van Gimd. Gimd is een landelijke instelling voor maatschappelijke dienstverlening die door SSFH wordt ingeschakeld als onafhankelijke vertrouwenspersoon.

 • Welke kosten zijn er aan de vertrouwenspersoon verbonden?

  Om de toegang tot de vertrouwenspersoon te vereenvoudigen, komen alle kosten voor rekening van SSFH. Je hoeft je daar dus geen zorgen over te maken.

 • Wie is de vertrouwenspersoon van SSFH?

  De vertrouwenspersoon van SSFH is Gerard Eliëns. Gerard werkt vanuit Gimd, een landelijke instelling voor maatschappelijke hulpverlening die is als onafhankelijke vertrouwenspersoon door SSFH is ingeschakeld. Hij is te bereiken via g.eliens@gimd.nl of 06-10168141. In het eerste contact met de vertrouwenspersoon kun je aangeven als je de voorkeur geeft aan een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Daar wordt dan natuurlijk rekening mee gehouden.

 • Waarom zou ik een vertrouwenspersoon willen inschakelen?

  Soms onderneemt een collega’s bepaalde acties die je niet fijn vindt, maar waarvoor je ook niet de werksfeer wilt verslechteren of je niet weet hoe je iets tactisch kan verwoorden. Het is dan fijn als je dan een vertrouwenspersoon kan spreken die jouw identiteit anoniem houdt, en die hierin kan helpen en adviseren. Zo kan je wel het probleem oplossen, maar hoef je niet jouw band met een collega daarvoor op te offeren. 

 • Wat doet een vertrouwenspersoon?

  Alles wat je met de vertrouwenspersoon bespreekt blijft tussen jullie. Als er acties ondernomen moeten worden, dan zorgt de vertrouwenspersoon ervoor dat jouw identiteit anoniem blijft. De vertrouwenspersoon neemt de onafhankelijke rol in van een klankbord, en geeft zowel advies als begeleiding. Over het probleem in kwestie kunnen jullie samen kijken wat de beste oplossing hiervoor is. Een vertrouwenspersoon is opgeleid om kwesties te verhelpen en om medewerkers te ondersteunen die slachtoffer zijn van de kwestie.

 • Wat kan ik doen als ik zie dat mijn collega te maken heeft met sociale onveiligheid?
  • Spreek de veroorzaker van het ongewenste gedrag naar je collega aan op hun gedrag, mits dat jezelf niet in gevaar brengt.
  • Steun de getroffen collega.
  • Maak het ongewenste gedrag bespreekbaar/ ga naar een vertrouwenspersoon.
  • Maak een melding.
 • Ik ben zelf leidinggevende en ik wil de sociale veiligheid bevorderen. Wat kan ik doen?
  • Stel de norm en maak afspraken. Wat houden de normen in en hoe ziet het gedrag daaromheen eruit?
  • Implementeer de norm.
  • Geef het goede voorbeeld.
  • Grijp in als de norm niet wordt gehandhaafd, vraag eventueel hulp aan een vertrouwenspersoon.
  • Bied steun aan de medewerker.
 • Ik heb persoonlijk last van sociale onveiligheid. Wat kan ik doen?
  • Trek een grens. Als je je daar goed bij voelt kan dit betekenen dat je eerst het probleem bespreekt met de collega die het ongewenste gedrag vertoont. Maar dit kan ook betekenen dat je bedenkt dat dit niet verder kan en dat je met iemand anders wilt kijken naar een oplossing. 
  • Praat erover met iemand (collega, vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijkwerk of bedrijfsarts).
 • Hoe verloopt het proces met een vertrouwenspersoon?

  Je maakt een afspraak met de vertrouwenspersoon. De inhoud van het gesprek hangt natuurlijk af van de situatie waar het om gaat. Tijdens het eerste gesprek zal er gekeken worden naar wat een mogelijke aanpak van dit probleem zou kunnen zijn. Indien het om een zeer heftige situatie gaat, zoals grensoverschrijdend gedrag of integriteit, zullen er vervolggesprekken plaatsvinden. Als je een officiële klacht wilt indienen, dan zal je hierbij ook ondersteund worden.

 • Hoe snel wordt er contact met mij opgenomen als ik een gesprek bij een vertrouwenspersoon heb aangevraagd?

  Nadat je een gesprek met een vertrouwenspersoon hebt aangevraagd, zal er binnen twee werkdagen contact met je worden opgenomen om een afspraak in te plannen. Wil je sneller contact, geef dat dan aan bij je aanvraag. 

 • Als ik een gesprek heb gehad met de vertrouwenspersoon, worden er dan sowieso acties ondernomen?

  Nee, zonder dat jij en de vertrouwenspersoon dit hebben afgesproken zullen er geen verdere acties ondernomen worden. Alléén op jouw verzoek zal de vertrouwenspersoon acties ondernemen of jouw ondersteunen en begeleiden bij het indienen van een klacht. 

 • Waarom is een vertrouwenspersoon nodig?

  Onderzoek heeft uitgewezen dat 1 op de 6 werknemers in aanraking komt met ongewenst gedrag. Dit kan gaan om pesten, discriminatie of intimidatie. Gemiddeld nemen deze werknemers 7 extra verzuimdagen op. Daarbij komt dat grensoverschrijdend gedrag in combinatie met een hoge werkdruk de kans op burn-out klachten verdubbelt. Iedereen kan hun werk beter en met meer plezier doen als er veilige werksfeer is. Een vertrouwenspersoon helpt bij het herstellen van deze werkveiligheid als die is aangetast. 

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.