Arbocatalogus

Om de RI&E goed in te kunnen vullen biedt de arbocatalogus oplossingen en hulpmiddelen om een veilige werkplek en omgeving in te richten. De arbocatalogus wordt periodiek geactualiseerd en gekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

RI&E Huisartsenzorg 

Vanaf mei 2022 biedt SSFH een inhoudelijk vernieuwde Risico- inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) aan. De nieuwe RI&E sluit aan op de nieuwe aanpassingen in de Arbocatalogus welke ook in 2022 op onderdelen is geactualiseerd en door de Nederlandse Arbeidsinspectie is goedgekeurd. Het uitvoeren van een RI&E is wettelijk verplicht voor alle organisaties in de Huisartsenzorg. Met dit arbo-instrument breng je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van jouw medewerkers in kaart en kun je deze eenvoudig evalueren en verwerken in een plan van aanpak. SSFH beheert de RI&E Huisartsenzorg in samenhang met de Arbocatalogus huisartsenzorg.  

Vrijstelling van toetsing 

SSFH stelt de RI&E huisartsenzorg beschikbaar. Gebruikers van de RI&E zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen en aanvullen van de RI&E. Organisaties die aan meer dan 25 werknemers werk verlenen moeten na het opstellen van de RI&E deze door een arbo-kerndeskundige laten toetsen, de werkgevers met minder werknemers hebben vrijstelling van deze toetsing, mits ze dit instrument gebruiken en volledig invullen.  

Betrekken (preventie)medewerkers 

Vaak wordt de RI&E ingevuld door de praktijkmanager of huisarts zelf. Maar wees als verantwoordelijke er bewust van dat het belangrijk is om de preventiemedewerker te betrekken bij het opstellen van de RI&E. De preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. Hij/zij heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen en kan je adviseren over de arbeidsomstandigheden. Meer informatie over de preventiemedewerker vind je hier.  

Is de RI&E ingevuld? Zorg dan dat deze ook voor de andere medewerkers ter inzage ligt. Zo is iedereen zicht bewust van de aanwezige arbeidsrisico’s en oplossingen.  

Inloggegevens RI&E 

Om te beginnen met de RI&E heb je inloggegevens nodig. Hiermee kun je altijd jouw eigen RI&E raadplegen of wijzigen. De inloggegevens voor de RI&E kun je aanvragen via onderstaande button “Vraag inloggegevens RI&E aan”.   

Veelgestelde vragen

Van de meest gestelde vragen over het nieuwe RIE systeem hebben we een FAQ gemaakt. Deze is terug te vinden onder Veelgestelde vragen > RIE systeem (AMS). Kom je er niet uit en staat jouw vraag hier niet tussen, stuur dan een mail naar info@ssfh.nl

TIP: Maak gebruik van de e-learnings binnen AMS. Deze vind je onder de knop 'HELP'

RIE webinar DEEL 1: Basisfuncties AMS systeem

RIE webinar DEEL 2: Uitleg AMS systeem voor meerdere vestigingen

Hulp nodig?

Plan van aanpak
Je kunt op basis van de RI&E een plan van aanpak maken. Hierin staat vermeld hoe en wanneer risico's en knelpunten worden aangepakt. Zorg ervoor dat je de RI&E actualiseert bij grote veranderingen in de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld een verhuizing.

Toetsing RI&E
De RI&E van SSFH is gratis voor leden en erkend door de sociale partners van SSFH. Dat betekent dat je je uitgevoerde RI&E niet hoeft te laten toetsen. Hiermee bespaar je kosten en administratie. De vrijstelling van toetsing geldt niet voor huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en huisartsenposten met meer dan 25 medewerkers. Toetsing en een bedrijfsbezoek zijn in dat geval verplicht.

Meer informatie

Heb je vragen over de vernieuwde RI&E? Neem dan contact op met het secretariaat van SSFH:
013-5944318 of info@ssfh.nl

Heb je hulp nodig bij het invullen van de RI&E? Geef je dan op voor de training Risico Inventarisatie & Evaluatie van de LHV. 

Blijf op de hoogte.
Abonneer nu op onze nieuwsbrief.