Samenwerken op scholing, sociaal beleid en arbeidsmarkt
Menu Zoeken

Competentieprofielen PVH

In 2016 heeft SSFH de expertgroep POH opgericht om te onderzoeken welke competenties praktijkondersteuners (POH) nodig hebben en wat het verschil in zorg is tussen de POH en de nieuwe functie van praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). De expertgroep bestaat uit vertegenwoordigers van LHV, NHG, InEen, Samenwerkende Hogescholen met een opleiding POH, de V&VN PVK/POH, NVvPO en NVDA. Na intensief overleg is hieruit in het voorjaar 2017 het nieuwe competentieprofiel POH voortgekomen.  Meer weten over het nieuwe profiel? Lees dan de veel gestelde vragen.

Naar verwachting zal dit profiel in het voorjaar van 2018 in concept worden voorgelegd aan betrokken brancheorganisaties en beroepsverenigingen.

POH en PVH aanvullend aan elkaar

Door de toenemende en complexer wordende zorgvraag kunnen de POH en toekomstige PVH elkaar goed aanvullen. Met de vernieuwde competentieprofielen zijn de inhoud en het niveau van de functie eenduidiger en is duidelijker waarvoor de POH en PVH bevoegd en bekwaam zijn. Voor wie door wil blijven leren, helpt het profiel om te zien welke bijscholings- en doorgroeimogelijkheden er zijn. Opleidingen kunnen dan het nieuwe competentieprofiel gebruiken om de inhoud van de opleiding PVH vast te stellen. Omdat de PVH-opleiding aanvullend is aan de BN2020 (Bachelor of Nursing), duurt het nog enige tijd voordat de eerste PVH’s klaar zijn met hun opleiding.

Meer informatie:

Bent u POH of hebt u een POH in dienst?

Zie ook

Nieuw competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg van kracht

Op 20 april 2017 is het nieuwe competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) vastgesteld. De functie van POH is van belang voor de huisartsenzorg en groeit zo mee met de veranderende eisen. Lees meer

De praktijkondersteuner somatiek (POH-S) blijft onderdeel van het team in de huisartsenpraktijk.

Aanbevelingen toekomst Praktijkondersteuner Huisartsenzorg

Op verzoek van SSFH hebben vertegenwoordigers uit de sector zich gebogen over de vraag hoe een overgang van de functie van de Praktijkondersteuner somatiek naar die van de praktijkverpleegkundige goed kan verlopen. Lees meer

Expertgroep POH aan de slag met verdere uitwerking competentieprofiel

Vorig jaar heeft SSFH de expertgroep POH opgericht om te onderzoeken welke competenties je nodig hebt als POH en wat het verschil in zorg is tussen de POH en de nieuwe functie van praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). Daaruit is in april het herziene competentieprofiel POH voortgekomen. Lees meer